VKV SEAGULL ELITE, OFFSHORE OCH OCEAN

Seagullfamiljen består av tre modeller, alla med samma nyskapande skrovtyp men med olika volym och stabilitet. De är alla tänkta som långfärds och expeditionskajaker, men med olika egenskaper för att passa fler kanotister. Alla modellerna är snabba, har mycket goda högsjöegenskaper och extra stor lastkapacitet. Kajakernas packluckor är mycket stora, vattentäta och låsbara vilket ger oslagbara lastegenskaper. Den anatomiska sitsen är gjord i glas- & kolfiber och passar bra för paddling med vingpaddel. Både sits och roderstyrning är justerbara i längsled. Dubbelsidigt fäste för pontoner, utriggare eller delbar paddel med flottör. Kajakerna är utrustade med ett mycket kraftigt släproder vilket ger bra roderverkan och gör kajaken lättmanövrerad.


Seagull Elite är en mycket snabb och lättpaddlad långfärdskajak, så snabb att den olastad även passar mycket bra som träningskajak. Med en bredd i vattenlinjen på endast 50 centimeter vid 100 kg last är den dock tämligen rank för att vara en långfärdskajak och passar därför bäst till personer med god balans och erfarna kanotister. I stabilitet kan den jämföras med VKV Anita och liksom denna är också Elite med sina 60 centimeters totalbredd relativt slutstabil.

Seagull Offshore är nästan identisk med Elite men lite fylligare i skrovet, vilket ökar bredden med fem centimeter i vattenlinjen, samt en integrerad skädda i aktern för större kursstabilitet. Detta ger Offshore en ökad begynnelsestabilitet varför de flesta upplever den som lugnare och säkrare än Elite. Den har också större volym och lastförmåga än Elite. Den ökade bredden i vattenlinjen gör den något långsammare än Elite, men den är fortfarande mycket lättdriven för att vara en långfärdskajak. Offshore är den populäraste och kanske den mest allsidiga av Seagullmodellerna.

Seagull Ocean är i princip en Offshore med vidgat skrov och bredare sittbrunn. Detta är en ren expeditionskajak avsedd för stora laster vid långa färder. Ocean har använts vid ett flertal expeditioner och bland annat rundat Kap Horn samt paddlats runt Borneo. Då den har stor sittbrunn, generösa sittutrymmen samt rejäl lastkapacitet passar den även för långa och tunga personer.

Sedan 2006 har alla Seagullmodeller som standard kolfiberförstärkt skrov, samt LD styrningen med självjusterande roderlinor.

Tänk dock på att kajaker med stor volym påverkas mer av vind och vågor då de är olastade och paddlas av lättare kanotister. Speciellt Offshore och Ocean passar bäst för något tyngre kanotister och de som prioriterar paddling med långfärdspackning.

Data:
LD-styrningen med fasta hälstöd. Du kan justera pedalerna när du sitter i kajaken, roderlinorna justeras automatiskt.
Längd skrov:
Bredd max:
Bredd vattenlinje
vid ca100kg last
Vikt:
Lastförmåga:
Storlek sittbrunn innermått:
Stirlek sittbrunn yttermått:
Vattentät packvolym:
ELITE
530 cm
60 cm

50 cm
24 kg
ca 160 kg
41.5 X 96 cm
45,5 X 100 cm
ca 250 liter

OFFSHORE
530 cm
60 cm

55 cm
24 kg
ca 175 kg
41.5 X 96 cm
45,5 X 100 cm
ca 260 liter

OCEAN
530 cm
63 cm

57 cm
25 kg
ca 190 kg
45.5 X 96 cm
49,5 X 100 cm
ca 275 liter

Standardsläproder (till vänster) och isroder (till höger)
Bakre packluckan är i kolfiber och ger en mycket stor lastningsöppning.
En detaljbild på de mycket fina LD pedalerna. De har en centimeterskala för att du enkelt skall kunna justera in dem i samma läge varje gång, även om flera personer använder kajaken.
Sittbrunn med den anatomiska kolfibersitsen.
Kapell
Nylon
Titex
Neopren
Andra
Transportkapell
VKV Snapdragon
VKV Snapdragon neopren
VKV snapdragon